Maggie Ko դասախոս

Անգլերեն

Սկսած 3500 /45ր

Անգլերեն բանավոր

Սկսած 4000 /45ր

(0)

Քաղաք

Վանաձոր

Տարիք

33 տարեկան

Աշխատանքային փորձ

9 տարի

Կրթություն

Բարձրագույն

Դպրոցական, Ուսանող, Մեծահասակ

Առարկաներ՝

Առարկաներ՝ Դասավանդողի մոտ Ուսանողի մոտ Հեռակա
Անգլերեն Սկսած 3,500 /45 ր
Սկսած 3,500 /45 ր
Անգլերեն բանավոր Սկսած 4,000 /45 ր
Սկսած 4,000 /45 ր

Առարկաներ՝

Անգլերեն

Դասավանդողի մոտ

Ուսանողի մոտ

Հեռակա

Սկսած 3,500 /45


Սկսած 3,500 /45

Անգլերեն բանավոր

Դասավանդողի մոտ

Ուսանողի մոտ

Հեռակա

Սկսած 4,000 /45


Սկսած 4,000 /45

Հասցե

Լրացուցիչ տեղեկություն

I am teacher Maggie. I am a certified ESL teacher with 9 years of professional experience. For more details feel free to contact me .

Տեսնել ավելին

Մեկնաբանություններ

Մեկնաբանություններ առկա չեն։

Դիպլոմներ

Դիպլոմներ առկա չեն։

Վարկանիշ

Վարկանիշ առկա չէ

Ընդհանուր վարկանիշում

26 դիտում

Ամսական դիտումներ

03 Սեպտեմբեր 2021

Գրանցման ամսաթիվ

0 սովորող

Գրանցման ամսաթվից

Նմանատիպ դասախոսներ