Astghik Barseghyan դասախոս

(0)

Քաղաք

Նոր Նորք

Տարիք

54 տարեկան

Աշխատանքային փորձ

5 տարի

Կրթություն

Բարձրագույն

Դպրոցական, Ուսանող, Մեծահասակ

Առարկաներ՝

Առարկաներ՝ Դասավանդողի մոտ Ուսանողի մոտ Հեռակա
Անգլերեն Սկսած 2,000 /90 ր Սկսած 4,000 /90 ր Սկսած 3,000 /90 ր

Առարկաներ՝

Անգլերեն

Դասավանդողի մոտ

Ուսանողի մոտ

Հեռակա

Սկսած 2,000 /90

Սկսած 4,000 /90

Սկսած 3,000 /90

Հասցե

Լրացուցիչ տեղեկություն

Hello everyone!My name is Astghik Barseghyan.I come from Armenia.I was born and raised in Yerevan,but for the last 20 years I’ve been living in UAE as an Administrative Director and English teacher .I also have English language 3 certificates :from Yerevan Pedagogical University ,from Dubai’s British Console and 120 hours TEFL certificate .I started with just private tutoring helping my friends and families in their school and university requirements for English and my students come from different countries with different English background and level.Currently I am teaching in Language Learning Center,in Armenia. I experience also teaching in a group set up and handsome training and how to handle the class for adults.My teaching style is also customized to the level and goal of students.I always plan my lessons,make sure, that the student is relax and comfortable and find ways to be creative all the time. In Armenia my students were doctors,businessmen, applicants (one is studying in Mayami University ,second in French University).

Տեսնել ավելին

Մեկնաբանություններ

Մեկնաբանություններ առկա չեն։

Դիպլոմներ

Վարկանիշ

Վարկանիշ առկա չէ

Ընդհանուր վարկանիշում

21 դիտում

Ամսական դիտումներ

17 Հունվար 2021

Գրանցման ամսաթիվ

0 սովորող

Գրանցման ամսաթվից

Նմանատիպ դասախոսներ