Grigorii Alekseev դասախոս

Մաթեմատիկա

Սկսած 10000 /90ր

Ֆիզիկա

Սկսած 10000 /90ր

Հանրահաշիվ

Սկսած 10000 /90ր

Երկրաչափություն

Սկսած 10000 /90ր

(0)

Քաղաք

Քանաքեռ - Զեյթուն

Տարիք

20 տարեկան

Աշխատանքային փորձ

2 տարի

Կրթություն

Բարձրագույն

Դպրոցական

Առարկաներ՝

Առարկաներ՝ Դասավանդողի մոտ Ուսանողի մոտ Հեռակա
Մաթեմատիկա
Սկսած 12,000 /90 ր Սկսած 10,000 /90 ր
Ֆիզիկա
Սկսած 12,000 /90 ր Սկսած 10,000 /90 ր
Հանրահաշիվ
Սկսած 12,000 /90 ր Սկսած 10,000 /90 ր
Երկրաչափություն
Սկսած 12,000 /90 ր Սկսած 10,000 /90 ր

Առարկաներ՝

Մաթեմատիկա

Դասավանդողի մոտ

Ուսանողի մոտ

Հեռակա


Սկսած 12,000 /90

Սկսած 10,000 /90

Ֆիզիկա

Դասավանդողի մոտ

Ուսանողի մոտ

Հեռակա


Սկսած 12,000 /90

Սկսած 10,000 /90

Հանրահաշիվ

Դասավանդողի մոտ

Ուսանողի մոտ

Հեռակա


Սկսած 12,000 /90

Սկսած 10,000 /90

Երկրաչափություն

Դասավանդողի մոտ

Ուսանողի մոտ

Հեռակա


Սկսած 12,000 /90

Սկսած 10,000 /90

Հասցե

Լրացուցիչ տեղեկություն

I have been teaching mathematics and physics for 2 years. I've graduated from one of the best physics and mathematics lyceums in Russia and successfully entered a prestigious university. I currently live in Yerevan. I teach in Russian, but I also communicate fluently in English

Տեսնել ավելին

Մեկնաբանություններ

Մեկնաբանություններ առկա չեն։

Դիպլոմներ

Դիպլոմներ առկա չեն։

Վարկանիշ

Վարկանիշ առկա չէ

Ընդհանուր վարկանիշում

23 դիտում

Ամսական դիտումներ

22 Փետրվար 2024

Գրանցման ամսաթիվ

0 սովորող

Գրանցման ամսաթվից

Նմանատիպ դասախոսներ